Trang chủ

Tin mới nhất

Trường TH Đằng Giang tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019
Ngày đăng 16/10/2018 | 03:50 | Lượt xem: 67

- Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGD&ĐT, ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Căn cứ Kế hoạch năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Đằng Giang;

Ngày 12 tháng 10 năm 2018, Trường Tiểu học Đằng Giang đã tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2018 – 2019.

Mục đích của hội thi:

– Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi của cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục Tiểu học;

– Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện để giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường;

– Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục;

– Qua hội thi nắm bắt được sự đầu tư của giáo viên trong giảng dạy; những thông tin khách quan về chất lượng giảng dạy, trình độ tay nghề của từng giáo viên. Từ đó đề ra những biện pháp để khắc phục; góp phần nâng cao trình độ tay nghề, chất lượng giảng dạy của giáo viên, đồng thời đánh giá được quá trình tự học, tự bồi dưỡng, sáng tạo của từng giáo viên;

– Phát huy được lòng yêu nghề, tâm huyết phấn đấu danh hiệu của giáo viên..

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 16 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 19 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và bàn