Trang chủ

Kế hoạch

THÔNG BÁO MỚI
Ngày đăng 17/02/2021 | 04:06 | Lượt xem: 89

Kính chuyển đến các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh Công văn số 266/SGDĐT-VP ngày 15/2/2021 của Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 17/02/2021!
Trước những diễn biến còn phức tạp của dịch bệnh, thực hiện khẩu hiệu" Tạm dừng đến trường, nhưng không dừng việc học", nhà trường sẽ tiếp tục triển khai việc ôn tập và dạy học trực tuyến cho học sinh.
Tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng, khử khuẩn các phòng học, các phòng chức năng, khuôn viên trường học, đảm bảo tốt yêu cầu phòng chống dịch bệnh.
Nhà trường rất mong nhận được sự phối hợp của các bậc phụ huynh học sinh, các em học sinh trong trường để công tác dạy và học vẫn luôn đạt hiệu quả cao nhất đồng thời vẫn đảm bảo tốt nhất công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của các cấp.
Trân trọng!

Có thể là hình ảnh về văn bản

Không có mô tả ảnh.