Trang chủ

Kế hoạch

Chi đoàn giáo viên nhiệt tình tham gia các cuộc thi các cấp phát động.
Ngày đăng 08/06/2020 | 09:36 | Lượt xem: 333

Thực hiện kế hoạch số 292 - KH/TĐTN - BTG của BCH Đoàn TP. Hải Phòng, thực hiện sự chỉ đạo của BTV Đoàn quận Ngô Quyền và Đoàn phường Đằng Giang, sáng ngày 01/06/2020, Chi đoàn trường Tiểu học Đằng Giang đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ Hải Phòng nhớ Bác" tới 100% đoàn viên thanh niên trong chi đoàn.
Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tạo điều kiện vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân; là hoạt động thiết thực tìm hiểu Nghị quyết số 45 - CT/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong hình ảnh có thể có: màn hình và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Hà Phương, Trà My và Phạm Bình, mọi người đang ngồi, màn hình và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Trà My và Hà Phương, mọi người đang ngồi, màn hình và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: màn hình và văn phòng

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, màn hình, văn phòng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: màn hình