Trang chủ

Kế hoạch

Các hoạt động tích cực của Đoàn thanh niên trường Tiểu học Đằng Giang
Ngày đăng 20/05/2020 | 05:00 | Lượt xem: 349

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2020). Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận đoàn Ngô Quyền, Ban Thường vụ Đoàn phường Đằng Giang về việc triển khai Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng" theo Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương trên mạng xã hội VCNET; chiều ngày 08/5/2020 Chi đoàn giáo viên trường Tiểu học Đằng Giang đã triển khai tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng" tới đông đảo các đoàn viên thanh niên.
 Cũng tại chương trình đã diễn ra nội dung Tọa đàm "Bác Hồ với thanh niên - Thanh niên với Bác Hồ". Tọa đàm diễn ra sôi nổi với các nội dung: trao đổi tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), ôn lại quá trình sáng lập, lãnh đạo, dìu dắt và rèn luyện tổ chức Đoàn của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Qua đó giúp đoàn viên nhận thức sâu sắc và thấm nhuần những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, khẳng định niềm tin sắc son của tuổi trẻ hôm nay đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.

Trong hình ảnh có thể có: Minh Trang, đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và màn hình

Trong hình ảnh có thể có: màn hình

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và màn hình

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, màn hình, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Hồng Diệu và Vũ Phương Thu, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: màn hình và laptop

Trong hình ảnh có thể có: màn hình và laptop

Trong hình ảnh có thể có: màn hình và laptop