Trang chủ

Kế hoạch

Chi đoàn giáo viên ra quân dọn dẹp vệ sinh chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5
Ngày đăng 20/05/2020 | 04:42 | Lượt xem: 343

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); Kỷ niệm 65 năm Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2020). Chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Sáng ngày 09/5/2020 chi đoàn giáo viên trường Tiểu học Đằng Giang đã tham gia quét dọn vệ sinh khu vực trước cổng phường và gắn biển công trình thanh niên theo triệu tập của Đoàn phường Đằng Giang.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, thực vật và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mọi người đang đi bộ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời