Trang chủ

Kế hoạch

THÔNG BÁO MỚI
Ngày đăng 08/05/2020 | 03:56 | Lượt xem: 391

Thực hiện CV số 985 của Sở GD-DT ngày 7/5/2020, bắt đầu từ Thứ 6 (8/5/2020) sẽ không áp dụng giãn cách trong các lớp học. Tuy nhiên, các em học sinh chú ý vẫn phải đeo khẩu trang trên đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà và giờ ra chơi. Các em cũng hãy nhớ thường xuyên khử khuẩn tay và hạn chế tiếp xúc với học sinh lớp khác.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản