Trang chủ

Hoạt động đoàn đội

TẬP HUẤN "CÁN BỘ CHỈ HUY ĐỘI- NGHI THỨC ĐỘI"
Ngày đăng 14/10/2021 | 04:34 | Lượt xem: 102

Thực hiện kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022. Sáng ngày 13/10/2021, Liên đội TH Đằng Giang đã tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho Ban Chỉ huy Liên đội, Ban Chỉ huy các chi đội nhằm giúp các em học sinh trong Ban chỉ huy Liên đội, Chi đội nâng cao năng lực trong các hoạt động Đội.
Thông qua buổi tâp huấn các em thấy tự tin hơn trong cách điều hành của Ban Chỉ huy Liên đội, Chi đội của mình, phát huy tốt tính tự nguyện, tự giác, tự quản, sáng tạo của các em, được nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ công tác Đội như: 7 yêu cầu của người đội viên, kỹ năng sinh hoạt Sao nhi đồng, thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, thực hiện quyền trẻ em.
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, cây và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời