Trang chủ

Hoạt động đoàn đội

TẬP HUẤN ” PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG - PHÁT THANH MĂNG NON”
Ngày đăng 12/10/2021 | 03:42 | Lượt xem: 102

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022, Với mục đích nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và phương pháp sinh hoạt Sao Nhi Đồng, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học, Liên đội  đã triển khai tập huấn phụ trách sao nhi đồng- phát thanh măng non cho các em phụ trách sao lớp 4,5.

Việc tổ chức tập huấn nhằm rèn luyện, bổ sung kiến thức cho các bạn đội viên phụ trách Sao nhi đồng để đáp ứng yêu cầu công tác trong năm học mới. Qua đó, từng bước rèn luyện tính kỷ luật trong tổ chức Đội, Sao nhi đồng, tạo ra nhiều sân chơi vui tươi, lành mạnh; giúp các em tự tin hơn trước đám đông, đồng thời phát huy tính tự quản của học sinh. Sau buổi tập huấn nghiêm túc, các em Phụ trách sao đã nắm vững kiến thức để tổ chức Sinh hoạt Sao nhi đồng thật ý nghĩa và bổ ích.

Có thể là hình ảnh về 2 người, trẻ em, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 2 người, trẻ em, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 11 người, trẻ em, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 3 người, trẻ em, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 12 người, trẻ em, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 6 người, trẻ em, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 6 người, trẻ em, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà