Trang chủ

Hoạt động đoàn đội

HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022
Ngày đăng 12/10/2021 | 03:06 | Lượt xem: 106

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận và Phòng Giáo dục &đào tạo quận Ngô Quyền về việc tổ chức Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động; được sự thống nhất của Ban chấp hành công đoàn và Ban giám hiệu nhà trường, chiều ngày 11 /10/2021, Trường Tiểu học Đằng Giang long trọng tổ chức "Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động năm học 2021-2022". Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của nhà trường, là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua dạy- học trong năm học vừa qua và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Đây cũng là dịp để mỗi GV, người lao động trong nhà trường thực hiện quyền dân chủ, đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường, trực tiếp đặt vấn đề để cùng nhau trao đổi, thảo luận; từ đó cùng chung sức vì sự phát triển giáo dục của nhà trường.

Đến dự Hội nghị cùng với nhà trường , có các vị đại biểu, khách quý:

  • Bà Nguyễn Thị Hải Hạnh- Phó Trưởng phòng Phòng GD&DDT quận Ngô Quyền
  • Bà Nguyễn Thị Kim Thoa- Phó chủ tịch Liên đoàn lao động quận Ngô Quyền
  • Bà Bùi Thị Thanh Hải- Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền
  • Ông Vũ Anh Tuấn- Trưởng Ban đại diện CMHS nhà trường

Cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng đã có mặt đông đủ.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Hoa- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, đồng thời cũng nghiêm túc rút ra những tồn tại cần khắc phục , từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp và các chỉ tiêu của năm học 2021-2022.

Hội nghị cũng nhất trí cao với bản báo cáo công tác công đoàn năm học 2020-2021, báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.  

Với tinh thần dân chủ cùng ý thức trách nhiệm cao, CB-GV-NV nhà trường đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022. Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Lê Thị Hoa- Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp thu các ý kiến, giải trình và tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2021-2022. Từng ý kiến được giải đáp với đầy đủ thông tin, có tính thuyết phục cao và đã nhận được sự nhất trí, đồng tình của toàn thể Hội nghị.

Năm học 2021-2022, Ban thanh tra nhân dân kết thúc nhiệm kì 2019-2021. Hội nghị tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân và ra mắt Ban thanh tra nhân dân khóa mới gồm 03 đ/c: đ/c Phạm Thị Thiết Phượng, đ/c Lương Thị Thanh Thảo và đ/c Đinh Thị Chuyển.

Hội nghị thống nhất về các quy chế, nội quy đã được đưa ra trong hội nghị ở các Tổ công đoàn. Kí giao ước thi đua giữa nhà trường và công đoàn, giao ước về tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Hội nghị Nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động của trường tiểu học Đằng Giang năm học 2021-2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội nghị biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể CBGVNV nhà trường. Hy vọng với sự đồng thuận,đoàn kết của tập thể cán bộ, giáo viên, người lao động, nhà trường sẽ thực hiện thắng lợi mọi nội dung mà Nghị quyết năm học 2021-2022 đã đề ra.

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, hoa và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'ÔN NĂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC NGHÊ'

Có thể là hình ảnh về 1 người và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM UBND QUÂN NGÔ QUYỂN TRƯỞNG HỌC ĐÀNG GIANG HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 2022 Đắng Gian tháng nâm 2021 SLÁODỤC VABÀOTA'

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và hoa

Có thể là hình ảnh về 2 người, trong nhà và văn bản cho biết 'ẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM UBND QUẬN NGÔ QUYỂN TRƯỜNG TIÊU ĐÀNG GIANG HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CÁN BÃ QUẢN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 2022 Đằng Giang, ngày g1 GIÁODUC VÀĐÀOTẠO ăm 2021'

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang ngồi

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUԔN UBND QUẬN NGԔ QUYỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐĂNG GIANG HỘI NGHỊ NHÀ GIA ÌN BỘ QUẢ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 Đằn tháng 10 năm 2021 ĐOÀN CHỦ TỊCH'

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'UBND QUẬN NGÔ QUYỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẰNG GIANG HỘI NGHỊ GIÁO, CÁN BỘ CUẢN LÝ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 2022 ày 11 tháng 10 năm 2021 DOÀN CHỦ TỊCH'

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÃN NĂM UBND QUẬN NGÔ QUYỂN TRƯỜNG TIỀU HỌC ĐÀNG GIANG HỘI NGHỊ CÁN ¡NLÝVÀ NCƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 NHÀ năm 2021 ĐOÀN Cu CHÚ TỊCH'

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUԔN NĂM UBND QUẬN NGÔ QUYỂN TRƯỜNG TIỂU OC ĐĂNG GIANG HỘI NGHỊ CÁN BỘ INL VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2021 NHÀ 10 năm 2021 ĐOÀN CHÚ TỊCH'

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà