Trang chủ

Hoạt động công đoàn

HƯỚNG DẪN TIẾP NHẬN, TẠO ĐIỀU KIỆN CHO HỌC SINH HỌC TẬP TẠI NƠI CƯ TRÚ DO DỊCH COVID-19
Ngày đăng 30/08/2021 | 08:09 | Lượt xem: 95

Căn cứ công văn số 3508/ BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021 của Bộ GDĐT và công văn số 1830/SGDĐT- GDTrH ngày 25/8/2021 của Sở GDĐT về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương, nhiều học sinh phải di chuyển về các địa phương cư trú mà không kịp trở lại trường học để bắt đầu năm học 2021-2022, nhằm bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; Trường Tiểu học Đằng Giang thực hiện tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh có nguyện vọng vào học tập tại trường trên địa bàn phường Đằng Giang trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo nội dung hướng dẫn của công văn số 1830/SGDĐT- GDTrH ngày 25/8/2021 của Sở GD&ĐT Hải Phòng.
Thủ tục:+ Đơn xin học
+ Xác nhận nơi cư trú
+ Ý kiến của Phòng GD&ĐT.
Phụ huynh có nhu cầu, nguyện vọng đến làm việc trực tiếp tại trường trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần.
Trân trọng!