Trang chủ

Hoạt động công đoàn

NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1, LỚP 2 THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018.
Ngày đăng 08/03/2021 | 02:58 | Lượt xem: 215

Thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT; thực hiện hướng dẫn số 353/SGDĐT-GDTH; hướng dẫn số 22/PGDĐT-TH về việc nghiên cứu để lựa chọn SGK lớp 1, lớp 2 sử dụng trong năm cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2021 - 2022, ngày 04, 05/3/2021 Ban giám hiệu và các thầy cô giáo trường tiểu học ĐẰNG GIANG đã nghiêm túc tham dự Hội thảo giới thiệu SGK đồng thời tự nghiên cứu các bản mềm của 3 bộ sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt ( Chân trời sáng tạo; Cánh Diều; Kết nối tri thức với cuộc sống).
Sau Hội thảo, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu, dưới sự điều hành của các Tổ trưởng chuyên môn, các thầy cô giáo đã say sưa, làm việc với một tinh thần trách nhiệm cao để cùng nhau lựa chọn, đề xuất với Sở Giáo dục về bộ sách giáo khoa đảm bảo các tiêu chuẩn và phù hợp nhất với học sinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Có thể là hình ảnh về 2 người và trong nhà

Có thể là hình ảnh về đang đứng

Có thể là hình ảnh về 1 người và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Không có mô tả ảnh.

Có thể là tranh biếm họa về trẻ em và sách

Không có mô tả ảnh.

Có thể là tranh biếm họa về trẻ em

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồi

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và đang ngồi

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang ngồi và trong nhà