Trang chủ

Hoạt động công đoàn

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN : LÊN LỚP CHUYÊN ĐỀ KHỐI 3,4
Ngày đăng 26/02/2021 | 05:14 | Lượt xem: 217

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, học sinh phải tạm nghỉ học ở nhà, nhưng các thầy cô giáo vẫn hàng ngày làm việc nghiêm túc để có thể chuẩn bị tốt nhất khi học sinh có thể quay lại trường học. Ngoài các giờ dạy trực tuyến, các thầy cô vẫn đến trường sinh hoạt chuyên môn theo lịch phân công của nhà trường. Mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn, các thầy cô cùng nhau trao đổi,xây dựng bài học, phân bố chương trình để có sự thống nhất, hiệu quả trong việc dạy học. Thực hiện kế hoạch chuyên môn của nhà trường, Ban giám hiệu đã chỉ đạo giáo viên các khối 3,4 lên các tiết dạy chuyên đề. Đây là một hoạt động có thể giúp cho cán bộ quản lý chuyên môn đi sâu sát hơn trong việc nắm bắt tình hình hoạt động chuyên môn của mỗi tổ khối; tạo điều kiện cho mỗi giáo viên đều có cơ hội được tham gia chuyên đề một cách hiệu quả nhất. Cuối mỗi tiết dạy, đều có sự nhận xét, rút kinh nghiệm từ Ban giám hiệu để giải đáp hết những thắc mắc,băn khoăn của giáo viên về tiết dạy; qua đó chất lượng của các buổi sinh hoạt chuyên môn được tăng lên đáng kể góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường.

Có thể là hình ảnh về 2 người

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 1 người

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 2 người