Trang chủ

Giới thiệu

Sơ đồ cơ cấu tổ chức trường Tiểu học Đằng Giang

Ngày đăng 05/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 471

Sơ đồ cơ cấu tổ chức trường Tiểu học Đằng Giang

Ngày đăng 05/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 451

Thông tin về lãnh đạo trường năm học 2011-2012

Ngày đăng 03/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 397
 

Thông tin về lãnh đạo trường năm học 2011-2012

Ngày đăng 03/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 381
 

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của trường.

Ngày đăng 06/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 415
 

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của trường.

Ngày đăng 06/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 360
 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan

Ngày đăng 05/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 427
I. Chức năng: Trường Tiểu học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản hoặc con dấu riêng. II.Nhiệm vụ và quyền hạn: 1....

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan

Ngày đăng 05/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 365
I. Chức năng: Trường Tiểu học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản hoặc con dấu riêng. II.Nhiệm vụ và quyền hạn: 1....

Thông tin giao dịch chính của trường Tiểu học Đằng Giang

Ngày đăng 05/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 386
1. Tên trường: Trường Tiểu học Đằng Giang. 2. Địa chỉ: Số 85 đường An Đà - Phường Đằng Giang - Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng. 3. Điện thoại Văn phòng : (031) 3.852.264 ...

Thông tin giao dịch chính của trường Tiểu học Đằng Giang

Ngày đăng 05/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 396
1. Tên trường: Trường Tiểu học Đằng Giang. 2. Địa chỉ: Số 85 đường An Đà - Phường Đằng Giang - Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng. 3. Điện thoại Văn phòng : (031) 3.852.264 ...