HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

THÔNG BÁO MỚI

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẰNG GIANG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO: Thực hiện kế hoạch chỉ đạo các cấp, học sinh sẽ trở lại học 2 buổi/ngày, bắt đầu từ ngày 18/5/2020 đến ngày 12/7/2020 (8 tuần). Để công tác...
User Online: 1659
Total visited: 944390
Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh