Trang chủ

Tin mới nhất

Công tác chuyên môn của giáo viên trong mùa dịch COVID-19
Ngày đăng 21/03/2020 | 04:45 | Lượt xem: 44

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của các cấp, trong thời gian học sinh nghỉ học, nhà trường vẫn triển khai họp trực tuyến đến tất cả CBGVNV. Theo đúng tinh thần chỉ đạo, CBGV trực theo ca, làm tốt công tác vệ sinh, khử trùng, khử khuẩn trường lớp và tham gia sinh hoạt chuyên môn tổ khối, nghiên cứu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến để giúp học sinh tự học ở nhà, sinh hoạt chuyên môn online. 
Tuy không có học sinh nhưng các thầy cô rất hăng say lên lớp tiết dạy mình hoạ cho các chuyên đề về Đổi mới phương pháp đã đăng ký từ đầu năm học.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, màn hình và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, màn hình

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, trẻ em và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà