Trang chủ

Lịch hoạt động của trường

Chuyên đề Đội cấp Liên đội “Tiếng hát tuổi thơ”
Ngày đăng 26/02/2019 | 10:06 | Lượt xem: 229

- Thực hiện Chương trình số 02/CT-LN ngày 29/8/ 2018 giữa quận Đoàn – phòng GD &ĐT Quận Ngô Quyền về Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019;

- Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội tiểu học Đằng Giang; Liên đội Tiểu học Đằng Giang đã xây dựng Kế hoạch và Tổ chức Thành công Chuyên đề Đội cấp  Liên đội "Tiếng hát tuổi thơ".

Mục đích của Chuyên đề:

-  Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập môn Âm nhạc trong nhà trường, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

 -  Tạo sân chơi bổ ích, tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, định huopwngs thẩm mỹ âm nhạc cho thiếu nhi, góp phần tích cực thực hiện cuộc vận động " Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" và nội dung đổi mới, căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Dưới đây là một số hình ảnh của Chuyên đề: "Tiếng hát tuổi thơ"

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 12 người, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 11 người, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang khiêu vũ, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang khiêu vũ, mọi người đang đứng, giày và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang khiêu vũ và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người trên sân khấu và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang khiêu vũ, mọi người trên sân khấu và mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang khiêu vũ, mọi người trên sân khấu và giàyTrong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà