Trang chủ

Hoạt động đoàn đội

Chung tay phòng chống ma túy- HIV/AIDS
Ngày đăng 12/06/2020 | 03:53 | Lượt xem: 319

Trong những năm qua, mặc dù Đảng và nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội nhưng tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý vẫn diễn biến vô cùng phức tạp. Với tính chất ngày càng nghiêm trọng và nhức nhối cho toàn xã hội và trở thành nỗi lo của nhiều gia đình.
Trước những hệ luỵ mà ma tuý gây ra, thiết nghĩ mỗi người chúng ta cần có ý thức tích cực tuyên truyền, giáo dục cho người thân và đặc biệt là các em học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Với mong muốn: Giúp cuộc sống tươi đẹp hơn!

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi, trẻ em và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng