Trang chủ

Góc học tập

Lễ kết nạp Đội viên đợt III- Liên đội Tiểu học Đằng Giang
Ngày đăng 08/04/2019 | 09:55 | Lượt xem: 456

Nhằm thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết". Nên với vai trò của mình, tổ chức Đội cần quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện cho các bạn phấn đấu trở thành đội viên của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Qua đó, nhằm đảm bảo tính kế thừa cách mạng liên tục và cũng để bổ sung đội viên vào lực lượng dự bị hùng hậu cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Nhằm phát huy truyền thống và đẩy mạnh hoạt động phong trào của Liên Chi đội trường Tiểu học Đằng Giang năm học 2018 - 2019 đi lên và đạt nhiều thành tích hơn nữa. Được sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường, Liên đội Tiểu học Đằng Giang đã tiến hành Buổi lễ kết nạp đội viên cho những đội viên ưu tú.
 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 18 người, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trẻ emTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà