Trang chủ

Giới thiệu

Thông tin giao dịch chính của trường Tiểu học Đằng Giang
Ngày đăng 05/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 276

1. Tên trường: Trường Tiểu học Đằng Giang.

2. Địa chỉ: Số 85 đường An Đà - Phường Đằng Giang - Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng.

3. Điện thoại Văn phòng : (031) 3.852.264

- Hiệu trưởng : (031) 3.730.005

- Phó Hiệu trưởng HĐNG : (031) 2.223.767

- Phó Hiệu trưởng CM : (031) 2.223.766

4. Email: thdanggiang@ngoquyen.edu.vn