Trang chủ

Giới thiệu

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của trường.
Ngày đăng 06/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 241

 

Trường Tiểu học Đằng Giang quận Ngô Quyền được thành lập từ tháng 8 năm 1990... Trường có khuôn viên rộng diện tích 4624 m2, cơ sở vật chất của trường khá khang trang, hàng năm đều được đầu tư ngày càng hiện đại hơn. Với 02 dãy phòng học kiên cố 2 tầng và 03 phòng chức năng đảm bảo đủ lớp học cho học sinh của trường. Hiện nay, tổng số cán bộ, viên chức, giáo viên của trường là 43 người. Tổng số học sinh là 610 em được chia thành 17 lớp học. Với gần 20 năm trưởng thành và phát triển, trường tiểu học Đằng Giang luôn giữ vững đơn vị phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì, ổn định và phát triển tốt. Tỷ lệ học sinh lên lớp và chuyển cấp luôn đạt từ 99,8% đến 100%. Tỷ lệ học sinh được xếp loại giỏi đạt trên 45%. Với những thành tích trên, trường luôn đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp quận. Để trở thành một trong những trường điểm, là nơi đào tạo những học sinh ưu tú của quận và thành phố, trường phấn đấu đến năm 2012 sẽ được công nhận là trường chuẩn quốc gia

1 Phát triển đội ngũ:

Năm học

Số GV đạt chuẩn

Số GV trên chuẩn

Số GV đạt GVG

05-06

22 ( 100%)

12 ( 54%)

5

06-07

24( 100%)

16 ( 79%)

5

07-08

20( 100%)

18 (90%)

7

08-09

21( 100%)

19 ( 90%)

8

09-10

25( 100%)

23 (92%)

8

2 Chất lượng giáo dục:

Năm học

Số lớp học

Số học sinh

% HSG

Số HS lưu ban

Số giải HSG

05-06

20

666

31 %

0

10

06-07

18

612

39 %

3

13

07-08

17

563

41 %

1

14

08-09

16

524

50 %

4

20

09-10

16

557

60 %

0

31

3 Cơ sở vật chất :

Năm học

Số Phòng học

Số lớp học

Tỷ lệ Lớp/Phòng

Số Máy tính

05-06

12

20

1.7

12

06-07

12

18

1.5

15

07-08

12

17

1.4

20

08-09

12

16

1.3

29

09-10

12

16

1.3

29

4 Thi đua :

Năm học

Số LĐTT

CSTĐ CS

CSTĐ TP

05-06

17

7

0

06-07

18

5

0

07-08

23

6

0

08-09

18

5

1

09-10

30

8

1

@ Đánh giá chung:

Nhà trường vẫn tiếp tục duy trì phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi

Chất lượng giáo dục toàn diện giữ vững ổn định và phát triển hơn về chất.Số lượng HGG các cấp có tăng về số lượng và chất lượng giải.

Công tác xây dựng cơ sở vật chất có nhiều chuyển biến cụ thể đã nâng cấp các phòng học không còn lụt lội như năm học trước.Khuôn viên nhà trường đã khang trang sạch đẹp .Hệ thống bảng tin, nhà bếp, nhà xe GV, HS và các trang thiết bị dạy học cũng như phục vụ bán trú đã được cải tạo và nâng cấp.

Phụ huynh đã ủng hộ và có niềm tin vào nhà trường.

Đội ngũ GV đã yên tâm vào công việc và say mê chuyên môn hơn