Trang chủ

Giới thiệu

Thông tin về lãnh đạo trường năm học 2011-2012
Ngày đăng 03/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 277

 

- Hiệu trưởng: : Võ Thị Lan

- Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Ngày tháng năm sinh: 27/11/1960

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp thành phố và cơ sở.

- Thành tích: Chiến sĩ thi đua cấp thành phố và cơ sở.

- Phó Hiệu trưởng1: Bà : Nguyễn Thanh Chương

- Phụ trách chuyên môn.

- Ngày tháng năm sinh: 24/9/1963

- Địa chỉ: 4C/71 Đường Đông Khê – NQ – HP

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp thành phố và cơ sở.

- Thành tích: Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam,

- Phó Hiệu trưởng 2 Bà : Nguyễn Thị Thơm

- Phụ trách hoạt động ngoài giờ và cơ sở vật chất

- Sinh ngay :18-3-1959

- Chỗ ở hiện nay:Số 7/98 Đình Đông-Lê Chân-HP

-Hệ đào tạo : Đại học

-Số ĐT CQ: 031223767

NR: 0313940948.

DĐ: 0904332808