TIN TỨC NỔI BẬT

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI

LỄ CHÀO CỜ THÁNG 4- NĂM HỌC 2020-2021

Sáng thứ hai ngày 05 tháng 4 năm 2021, Liên Đội Tiểu học Đằng Giang đã tổ chức Lễ chào cờ tháng 4 với chủ điểm: "Hòa bình và Hữu nghị" nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong tháng 3 và phổ...
User Online: 1784
Total visited: 947584
Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh